Rita Ngo

rita300

 • Rank:
  • Sho Dan
 • Competition Record
  • 2010 Canadian National Championships – SILVER (Jr Women Kata)
  • 2012 Canadian National Championship – Silver in Kata (Girls 18-20)
  • 2012 Canadian National Championship – Bronze in Kata (Women Kata)
  • 2013 Canadian National Championship – Gold in Kata (Women Kata)
  • 2016 Canadian National Championships – Gold in Kata (Senior women’s)
  • 2016 Senior Panamerican Championships – 7th place (Women’s individual kata)
  • 2016 Senior World Karate Championships – 7th place (Women’s individual kata)
  • 2017 Canadian National Championships – Gold in Kata (Senior women’s)